Sectoren

Banksector, financiële sector en verzekeringssector

 

Zowel de steeds meer eisende, veranderende en complexer wordende regelgeving als de perfecte stormvorming in de financiële sector, onder leiding van FinTech en grote technologiegiganten als Google en Apple, die financiële diensten aanbieden, hebben een authentieke revolutie in de sector veroorzaakt. Ook binnen de verzekeringssector staat de ontwrichting al voor de deur. De belangrijkste factor van deze ontwrichting is InsurTech, een term die verwijst naar technologie die wordt toegepast om de verzekeringssector volledig opnieuw uit te vinden en een uitdaging vormt voor de traditionele verzekeraars op de markt. Wij van De la Fuente & Martín Alonso beschouwen ons in deze context de ideale juridische partner voor zowel de financiële sector als de verzekeringssector en rechtspersonen en exploitanten uit de verzekeringssector. Dankzij onze afdeling TMT (Technology, Media and Telecommunications) hebben wij diepgaand inzicht in de nieuwe businessmodellen die door de nieuwste technologie zijn opgekomen. Zo kunnen wij startups, banken, financiële operatoren en verzekeraars adviseren over de strategische en juridische uitdagingen die dit nieuwe milieu voor hen in petto heeft. Sinds kort zijn wij bondgenoten in de zakelijke activiteiten van onze cliënten, aangezien entiteiten als ABNAMRO, Deutsche Bank, ING en Rabobank hun vertrouwen in ons hebben geschonken.

Vastgoedrecht

 

De vastgoedsector keert terug naar het niveau van voor de crisis en als gevolg daarvan beginnen wij opnieuw te zien dat er op de markt enigszins twijfelachtige praktijken op het wettelijk gebied plaatsvinden. Bij De la Fuente & Martín Alonso hebben wij uitgebreide ervaring op het gebied van beheer van vastgoedverwerving op nationaal gebied, werken we met nationale en internationale cliënten en, in het bijzonder investeringsfondsen, private clients en family offices. Aangezien wij vestigingen hebben in Madrid, Málaga, Marbella, Ibiza en Palma de Mallorca, hebben we uitgebreide inhoudelijke kennis van alle eigenaardigheden van iedere markt. Dit geeft ons een competitief voordeel en onze cliënten een kwaliteitsgarantie. Wij nemen alles voor rekening in een “sleutelklaar” dienstenpakket, omdat we ons er bewust van zijn dat tijd een uiterst beperkt goed is voor onze cliënten. Ons management strekt van de voorafgaande due diligence (het analyseren van mogelijke contractuele relaties, het controleren van staat van het goed, het bezoeken van het pand, het aanvragen van expertanalyses, enz.) tot het overzien (door middel van overeenkomsten en monitoring) van het uiteindelijke betrokken makelaarskantoor, inclusief het opstellen van alle benodigde contractuele documenten en het registreren van het onroerend goed in alle relevante registers, dit alles met onze volledige klantengarantie. Bovendien krijgen cliënten in onze dienstverlening ook de beschikking over fiscale optimalisatie – zowel voor de transactie als voor de klant -, transparantie en frequente informatie over de status van hun eigendom, zodat ze altijd een oogje in het zeil kunnen houden op hun vermogen.

Industrieel recht

 

Met de globalisering worden de uitdagingen waar bedrijven in de sector voor komen te staan steeds groter. Een internationale omgeving en een uiterst competitieve realiteit, die zich in een volatiele en instabiele omgeving afspelen, vereisen on-par-diensten die waarde geven aan de activiteiten van onze cliënten. Door onze werkzaamheden in de industriële sector hebben we uitgebreide ervaring in het geven van bedrijfsadvies aan onze cliënten in fusies en integraties (inclusief activa-acquisities en overnamebiedingen), herstructureringen, import- en exportoperaties, bedrijfsoprichtingen, strategieën voor het maken van strategische bondgenoten en joint ventures, bedrijfsbeëindigingen en -liquidaties, bedrijfsinsolventies, verzekeringsrecht, mededingingsrecht, industrieel en intellectueel eigendomsrecht en nationale en internationale investeringsstrategieën. Ons internationaal karakter -met vestigingen in Rotterdam en Singapore-, onze business-visie, onze strikte professionaliteit en onze nauwkeurigheid op het gebied van vertrouwelijkheid zijn fundamentele elementen van de diensten die wij onze industriële cliënten bieden.

Toerisme

 

Toerisme is een van de belangrijkste motoren van de Spaanse economie geworden. Vandaar ook dat de gerelateerde regelgeving steeds toeneemt, waardoor onze cliënten aan meer eisen moeten voldoen. Bij De la Fuente & Martín Alonso begrijpen wij de eigenaardigheden en transversaliteit van de sector en bieden wij oplossingen op maat voor investeringen in dit domein, waaronder het vennootschapsrecht, het bestuursrecht (inclusief subsidies), het fiscaal recht, het arbeidsrecht en tal van andere actieterreinen. De alomvattende dienst die wij aan family offices, investeringsfondsen en private clients bieden heeft er, dankzij de verschillende specialisaties van onze partners, teams en collaborateurs voor gezorgd dat we een van de meest gerespecteerde one-stop-shops van Spanje zijn.

Luchtvervoer

 

De concurrentie in de luchtvaarsector is moordend en goed juridisch advies kan en moet voor al onze cliënten een competitief voordeel zijn. Er zijn weinig sectoren waarin slecht juridisch advies financiële gevolgen van deze mate met zich mee kan brengen. Bij De la Fuente & Martín Alonso stelt onze jarenlange ervaring in de luchtvaartsector ons in staat de complexiteiten te begrijpen en zo de snelste dienst van de hoogste kwaliteit te leveren op het gebied van de koop, verkoop en huur van vliegtuigen, hypotheken, registraties, verzekering, confiscaties, luchthavens, nieuwe bestemmingen, transport- en passagierstransportovereenkomsten (inclusief import/export en transferprijzen), een alomvattend beheer van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen van passagiers, zowel in als buiten de rechtszaal, regulerende instanties en derden tegen vliegmaatschappijen, enz. Bij De la Fuente & Martín Alonso zijn we specialisten op het gebied van luchtvaart met Iberia als een van onze vele cliënten.

Sports & Entertainment

 

Als we het hebben over sports & entertainment, hebben wij het over een van de sectoren met de meeste mediablootstelling. Hierdoor zijn discretie, een oog voor detail, onderhandelingsvermogen en een probleemoplossend vermogen van groot belang. Op basis van deze vier stelregels hebben we ons jaren geleden gericht op sports & entertainment. Vandaag de dag is het een van een aantal sectoren dat ons cliëntenportfolio het beste representeert. Dit portfolio bevat: atleten, artiesten, agenten, vertegenwoordigers, clubs, sportclubs en -verenigingen, bonden, internationale instanties en investeringsfondsen die allemaal hun vertrouwen in De la Fuente & Martín Alonso hebben gesteld om hun ideale juridische partner te zijn vanwege onze advieskwaliteit en onze onverslaanbare responstijd. Aangezien momentum een uiterst belangrijke factor is in deze sector, bieden wij onze cliënten een gepersonaliseerde dienstverlening en een alomvattend beheer van hun bedrijf, waaraan, zij het onder leiding van één enkele juridische projectmanager (LPM), verschillende afdelingen deelnemen, samen met partners op het gebied van het belasting- en arbeidsrecht. Dankzij onze afdeling Technology, Media en Telecommunications (TMT) hebben we noemenswaardige ervaring opgedaan op het opkomende fenomeen eSports. In het bijzonder hebben we uitgebreide ervaring op het gebied van overeenkomsten met betrekking tot vertegenwoordiging en belastingoptimalisatie. Deze zijn altijd in overeenstemming met de wet geweest om zo enige negatieve impact op het imago -wat een van hun voornaamste kwaliteiten is, voornamelijk op het gebied van publiciteit- te voorkomen.

Landbouw en Levensmiddelen

 

Als het gaat om landbouw en levensmiddelen, kunnen we wijzen op twee fundamentele aspecten. Aan de ene kant strategische ondersteuning op juridisch gebied en het managen van de onderneming van de cliënt (investeringsfondsen, voedings- en distributiebedrijven, drankbedrijven, horeca-leveranciers, aquacultuurbedrijven, enz.), met speciale aandacht voor de toeleverings- en distributieketen, hun internationale activiteiten en, in het bijzonder, voor aspecten die te maken hebben met import en export. Aan de andere kant bieden we preventieve ondersteuning vanuit een juridisch standpunt om reputatie-gerelateerde crisissen die in de media kunnen voortkomen te voorkomen en hun huidige en toekomstige productie-output kunnen schaden en als gevolg daarvan hun financiële resultaten. Wij leveren onze cliënten in de landbouw- en levensmiddelen alle juridische middelen die nodig zijn om hun activiteit te ontplooien, los van de situatie waar hun bedrijf in verkeert.

Technology, Media and Telecommunications (TMT)

 

Gezien ons multidisciplinair karakter, onze nieuwsgierigheid en onze gedrevenheid, hebben wij bij De la Fuente & Martín Alonso we onze werkzaamheden in de TMT-sector de afgelopen jaren versterkt. Wij adviseren onze TMT-cliënten (operateurs, distributeurs, verkopers, media, investeringsfondsen, enz.), over een breed scala aan zaken betreffende IT – waaronder telecommunicatie en audiovisuele media – tot intellectuele eigendom, waarbij het vennootschaps-, administratief en mededingingsrecht een rol spelen. Wij behartigen de belangen van onze cliënten op contractueel en procedureel gebied en in diverse aspecten zoals licenties (inclusief opdrachten en leases), outsourcing, contentportals, e-commerce, inkoopcentra, sociale media, overeenkomsten tussen handelaars, overeenkomsten met abonnees en gebruikers, aanbestedingen, veilingen, enz.

Klik hier voor meer informatie: