Lidmaatschappen

Ons kantoor hecht grote waarde aan ethische normen en een correcte beroepsuitoefening. Deze principes vormen de dagelijkse inspiratie voor ons werk, waarbij de belangen van onze cliënten en een rotsvaste toewijding aan de beroepsethiek centraal staan. Dit is de reden dat wij lid zijn van verschillende toonaangevende nationale en internationale organisaties in de juridische sector en wij over een grote draagkracht beschikken in uiteenlopende rechtsgebieden.

Hierdoor genieten we niet alleen een algemene erkenning van ons werk en de goede reputatie van ons kantoor, maar geven wij ook blijk van onze doeltreffende juridische aanpak op alle markten waarop we actief zijn. Door deel uit te maken van deze beroepsorganisaties en institutionele spelers zijn we bovendien in staat om kennis uit te wisselen en beschikken we over de nodige instrumenten om de bijscholing van ons management en de teams te stimuleren aan de hand van de opleidingsdagen, cursussen en masters die deze organisaties aanbieden.

Onze nauwe band met vele erkende instellingen op internationaal niveau heeft dan ook heel wat zakelijke en particuliere cliënten aangetrokken.

Verder is het onze hechte relatie met diplomatieke en consulaire instituten in verschillende landen (met name in Ecuador dankzij de benoeming van Eliseo de la Fuente als honorair consul van Ecuador in Rotterdam en bestuurslid van de Union des Consuls à Rotterdam) die het mogelijk heeft gemaakt doorslaggevende strategische handelsrelaties op te bouwen om onze diensten te verlenen op de Ecuadoraanse markt en verder uit te breiden op het Amerikaanse continent. Uit deze relaties zijn belangrijke samenwerkingsverbanden voortgekomen met spelers in verschillende sectoren (oliemaatschappijen, grote investeerders, reisbureaus, enz.), met wie wij in hun thuisland projecten uitvoeren.

Ons werk wordt aanbevolen door gerenommeerde organisaties en instellingen zoals:

Orde van Advocaten van Málaga

Orde van Advocaten van Madrid

Instituto de Empresa (Business School)

Corps Consulaire Nederland

Union des Consuls à Rotterdam et La Haye