Handelsrecht

Eén van de belangrijkste rechtsgebieden waarin De la Fuente & Martín Alonso actief is, is het Handelsrecht. Het is onze advocaten, dankzij hun expertise op het gebied van handelsrecht, mogelijk om het beste juridisch advies te leveren op het gebied van vele bedrijfsoperaties, waaronder:

   • Het oprichten van rechtspersonen en het opstellen van vennootschapsstatuten
   • Het bedenken en opzetten van tactieken om strategische partnerschappen en joint-venturesaan te gaan
   • Het sluiten van handelsovereenkomsten in verschillende sectoren
   • Fusies en overnames (M&A), inclusief de koop en verkoop van activa en overnamebiedingen
   • Ontbinding en liquidatie van vennootschappen
   • Het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten
   • Het herstructureren van noodlijdende vennootschappen
   • Due diligence
   • Insolventie van ondernemingen
   • Verzekeringsrecht
   • Mededingingsrecht
   • Industriële en intellectuele eigendom
   • Het bepalen van nationale en internationale investeringsstrategieën

De partners van ons kantoor voeren steeds de juridische leiding over elk project en onderhouden een nauwe band met de cliënt. Hiervoor verzamelen we voorafgaand aan elke transactie alle nodige informatie om zo snel mogelijk de meest geschikte oplossing te bieden en de kansen van slagen te optimaliseren.

Onze professionals hebben ervaring met grootschalige transacties van grote bedrijven en consolidatie op nieuwe markten. Dit onderstreept onze uitvoerige expertise. Ons team biedt een integrale dienstverlening en zet zich voor elke transactie vanaf de voorbereiding tot aan de afsluiting volledig in om tot de nodige afspraken te komen en te adviseren over alle aspecten die aan de orde komen na het ondertekenen van overeenkomsten. Deze handelswijze heeft als doel het optimaal behartigen van de belangen van de cliënt en eventuele juridische geschillen of conflicten te voorkomen of op te lossen.

Doordat wij onze diensten coördineren in samenwerking met de verschillende afdelingen van de ondernemingen die we begeleiden, zijn we op de hoogte van hun belangen met betrekking tot iedere overeenkomst. We stellen een nauwkeurig plan van aanpak op dat volledig in lijn is met de bedrijfsstrategie op korte en lange termijn van de desbetreffende onderneming.