Private clients

De la Fuente & Martín Alonso adviseert niet alleen ondernemingen en bankinstellingen, maar heeft ook een uitgebreid cliëntenbestand van selectieve particuliere cliënten (artiesten, sporters, family offices…). Deze klanten hebben hun vertrouwen in ons gesteld om hun activa te beheren en allerlei juridische vraagstukken van civiele en vermogensrechtelijke aard op te lossen.

We bieden onze cliënten advies bij het zoeken naar optimale investeringsmogelijkheden in onroerend goed en financiële beleggingen, waarbij altijd de belangen van de cliënt centraal staan terwijl wij de rentabiliteit van elke transactie maximaliseren. Op het gebied van juridisch en vermogensrechtelijk beheer neemt het internationale karakter van ons team van specialisten alle geografische barrières weg om zo de grootste variëteit aan investeringsmogelijkheden te bieden.

De volledige afhandeling van vermogensplanning voor family offices of van de behoeften op het gebied van nalatenschappen is eveneens een dienst die we aanbieden. Deze dienstverlening begon toen wij, tijdens de eerste dagen van ons kantoor, de leidinggevenden van de bedrijven waarvoor wij werkten adviseerden. Op hun advies hebben wij ervoor gekozen onze dienstverlening uit te breiden en ook hun familie en naasten te adviseren.

Op civielrechtelijk gebied begeleiden wij particuliere cliënten bij:

   • Estate planning
   • Privaatrechtelijke overeenkomsten
   • Invorderingen bij wanbetaling
   • Huur- en pachtovereenkomsten
   • Erfenissen, legaten en schenkingen
   • Familierecht
   • Contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid
   • Rechtsbijstand bij de rechtbanken
   • Alternatieve geschillenbeslechting

Tot slot, verdient het vermelding dat ons team van advocaten jarenlange ervaring heeft in het beheer van grote vermogens waarbij voor elke belegging steeds de hoogst mogelijke rentabiliteit wordt nagestreefd. Wij bieden gepersonaliseerd advies dat op de omstandigheden van iedere cliënt is toegespitst, terwijl wij bij elke transactie door middel van diversificatie en het rationele gebruik van de ideale financiële instrumenten, het risico minimaliseren. Daarom stellen wij effectieve strategieën op, waarin wij de aankoop en verhuur van vastgoed combineren met het uitvoeren van een complexe financiële transacties. Hierbij behandelen wij onder andere effecten, afgeleide producten en vastrentende effecten.